Hirdetés

Felhasználási feltételek


1. Általános1.1 A jelen felhasználási feltételek vonatkoznak azokra a jogviszonyokra, melyek az 1337 UGC GmbH (a továbbiakban: "nyitvatartas24.hu") és a nyitvatartas.hu néven nyújtott szolgáltatások felhasználói (természetes személyek) között érvényesek.

1.2 A felhasználási feltételek kizárólagosan érvényesek, vagyis az ezekkel ellenkező vagy ezektől a felhasználási feltételektől eltérő feltételeket a nyitvatartas24.hu nem ismeri el. Ezek a felhasználási feltételek akkor is érvényesek, ha a nyitvatartas24.hu fenntartás nélkül szerződés köt a felhasználási feltételekkel ellenkező vagy azoktól eltérő feltételek tudatában.

1.3 A nyitvatartas24.hu egy internetportál, amelyen tájékozódhatsz a nyitvatartási időkről Magyarországon. A nyitvatartas24.hu üzemeltetője az 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten, Németország. Az elérhetőségeit az oldal impresszumában találod meg.

1.4 A nyitvatartás24.hu internetes jegyzéke lehetővé teszi, hogy a felhasználók nyitvatartási időkre, valamint olyan adatokra keressenek rá, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala engedélyezett. Az oldal csak és kizárólag erre a célra használható. Bárminemű nem rendeltetésszerű használat szigorúan tilos és nem megengedett. Különösen a jegyzék tartalmainak kivonatos, részben vagy egészben történő felhasználása, valamint magának a jegyzéknek a felhasználása az interneten vagy offline, nyomtatott vagy bármilyen más médium formájában jegyzékek, címadatbázisok vagy cégadatbázisok összeállításához vagy kiegészítéséhez, valamint az adatok említett célokból kifolyólag történő automatizált vagy manuális leolvasása kifejezetten nem megengedett.

A szabálysértést minden esetben jogi útra tereljük.

Az üzemeltető a szolgáltatás pontosságáért és/vagy elérhetőségéért nem vállal felelősséget. A bejegyzett adatok pontosságáért az alábbi szabályok figyelembevételével az a felhasználó felel, aki az adott bejegyzést létrehozta. A felhasználó garantálja, hogy birtokolja a bejegyzett adatok közzétételére vonatkozó jogokat. Az üzemeltető a bejegyzések teljességéért nem vállal felelősséget. A német jog az irányadó.

A jegyzékben szereplő bejegyzésekre vonatkozó alapvető szabályok.

A jegyzékben szereplő bejegyzések szabályzata a mindenkori aktuális verzióban érvényes. Ezek itt olvashatók. A felhasználó az összes általa bejegyzett tartalom (a jegyzékben szereplő összes bejegyzés) időben és térben nem korlátozott használati jogát átruházza a szolgáltatóra (1337 UGC GmbH).


2. Felhasználási csatornákA felhasználási feltételek a használati csatornától függetlenül érvényesek. A használati lehetőségek csatornája a nyitvatartas24.hu internetes jelenlét és a nyitvatartas24.hu egyéb csatornái.


3. Adatvédelmi rendelkezésekA nyitvatartas24.hu adatvédelmi rendelkezései megtekinthetőek az alábbi linken: http://www.nyitvatartas24.hu/impresszum#Adatvedelem és szintén a szerződés részét képezik.

4. Tagságod a nyitvatartas24.hu-n4.1 Sikeres regisztráció után tagként használhatod az oldal összes szolgáltatását. A regisztráció és a tagság ingyenes és természetes személyek számára a betöltött 16. életévtől lehetséges. Köteles vagy kizárólag az igazságnak megfelelő adatokat megadni és minden adatot aktualizálni. Ehhez rendelkezésedre áll a weboldalon egy személyes felület, valamint felveheted a kapcsolatot közvetlenül emailben is. A tagság nem átruházható és a visszaigazoló link aktiválásával veszi kezdetét, amelyet a regisztráció keretein belül kapsz meg emailben.

4.2 A tagság bármikor, bármely fél részéről, írásos formában emailben felmondható. A nyitvatartas24.hu elérhetőségeit az oldal impresszumában találod meg. A nyitvatartas24.hu a tagság felmondása esetén is fenntartja magának a jogot, hogy az általad nyilvánosságra hozott, illetve bejegyzett tartalmakat (nyitvatartási időket és más tartalmakat) továbbra is nyilvánosan elérhetővé tegye.

4.3 A nyitvatartas24.hu regisztrált tagjaként lehetőséged van nyitvatartási időket és más tartalmakat közvetíteni. Ezen tartalmak (nyitvatartási idők és más adatok) bejegyzésével és mentésével kizárólagosan átruházod az időben és térben nem korlátozott használati jogokat a nyitvatartas24.hu-ra. A nyitvatartas24.hu ezeket a tartalmakat a saját weblapjain nyilvánosságra hozhatja, valamint együttműködő partnerei rendelkezésére bocsájthatja.

4.4 A nyitvatartas24.hu a 4.3-as pont alatt megnevezett tartalmak közvetítéséért egy bizonyos összeget fizet neked. Az összeg tartalom alapján eltérő lehet és minden esetben még az adatok bevitele előtt informálunk róla, közvetlen az adatok bevitele (és adott esetben aktiválása) után pedig pontok formájában jóváírjuk neked. A pontokat egy virtuális tagsági számlán lehet gyűjteni és igény esetén készpénzre beváltani. A csereárfolyam fix és 50:1 (pont a forinthoz) arányú, azaz 50 pont ellenértéke 1 forint.

4.5 Tagként köteles vagy csak és kizárólag engedélyezett adatokat közvetíteni. A következő tartalmak bejegyzése kifejezetten nem engedélyezettek:

 • sértő vagy bántó megnyilvánulások
 • rasszista, pornográf, embereket megvető, sértő vagy erkölcstelen tartalmak
 • fiatalkorúakat és gyermekeket a fejlődésükben vagy a nevelésükben gátló vagy veszélyeztető tartalmak
 • lemásolt tartalmak, amelyeket a 4.3 pont alapján nincs jogod átruházni
 • személyes adatok, mint telefon- és faxszám (a saját profilodon belül feltöltött adatokat leszámítva) • 5. A nyitvatartas24.hu felelőssége  5.1 A nyitvatartas24.hu korlátlan felelősséget vállal a súlyos gondatlanságból vagy szándékosságból a szerződés értelmében rendelkezésre állított tartalmakból származó károkért.

  5.2 Enyhe gondatlanságból származó életvesztés, testi sértés vagy egészségkárosodás esetén a nyitvatartas24.hu korlátlan felelősséget vállal.

  5.3 A nyitvatartas24.hu nem vállal felelősséget a díjmentesen rendelkezésre bocsájtott szolgáltatásokért és tartalmakért, amennyiben azokat az 5.1-es és az 5.2-es pont nem érinti.

  5.4 A nyitvatartas24.hu a díjazott szolgáltatások rendelkezésre állításával kapcsolatban egyébként akkor vállal felelősséget, ha alapvető szerződési kötelezettséget sértett. Alapvető szerződési kötelezettségnek minősülnek azok az absztrakt kötelezettségek, amelyek teljesítése egyáltalán lehetővé teszi a szerződés megvalósítását, és amelyek betartásában a felhasználó rendszerint megbízhat. Ezen esetekben az előre látható, tipikusan bekövetkező kár megtérítésének felelőssége korlátozott.

  5.5 A felelősség a vonatkozó termékfelelősségi törvény értelmében változatlan marad.


  6. Záró rendelkezések  6.1 A Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai alkalmazandók, kizárva az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló bécsi egyezményt (CISG).

  6.2 Ha ezen szerződés bármely rendelkezése hatálytalan vagy végrehajthatatlan, vagy szerződéskötés után hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válik, úgy a szerződés érvényessége egyébként érintetlen marad. A hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe az az érvényes és végrehajtható szabályozás lép, amely hatálya a legközelebb áll azon gazdasági célkitűzéshez, amelyet a szerződő felek a hatálytalan illetve végrehajthatatlan rendelkezés értelmében követtek. A fenti rendelkezések abban az esetben érvényesek, ha a szerződés hiányosnak bizonyul.
  Hirdetés